Call for Presentations

 

13th Annual Storytelling Symposium, 12-13 April, 2019 
George Ewart Centre for Storytelling, 
University of South Wales Atrium Campus 
THEME: Storytelling and the Environment

The George Ewart Evans Centre for Storytelling invites you to participate in our thirteenth annual symposium on the theme of “Storytelling and the Environment.” The symposium will feature keynote speakers, provocations, Q and A sessions, paper presentations, workshops, and performances. Each paper or talk will be allocated 20 minutes; panel discussions and workshops will be allocated 1 hour. Please submit an abstract of no more than 300 words by Tuesday, 15th January, 2019, clearly marking whether you are proposing a panel discussion, paper, workshop, etc. Send completed abstracts to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Contributors will be notified by Tuesday, 12th February, 2019. Please get in touch with Joseph Sobol via email for further information.

 

Galw am Gyflwyniadau

13eg Symposiwm Blynyddol Adrodd Storïau, 12-13 Ebrill, 2019 
Canolfan Adrodd Storïau George Ewart, 
Campws yr Atrium Prifysgol De Cymru 
THEMA: Adrodd Storïau a’r Amgylchedd

Mae Canolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ein trydydd symposiwm ar ddeg blynyddol ar y thema “Adrodd Storïau a’r Amgylchedd”. Bydd y symposiwm yn cynnwys prif siaradwyr, trafodaethau, sesiynau holi ac ateb, cyflwyno papurau, gweithdai a pherfformiadau. Neilltuir 20 munud ar gyfer pob papur neu drafodaeth; neilltuir 1 awr ar gyfer trafodaethau panel a gweithdai. Cyflwynwch grynodeb o ddim mwy na 300 o eiriau erbyn dydd Mawrth, 15 Ionawr, 2019, gan nodi’n glir a ydych yn cynnig trafodaeth panel, papur, gweithdy, ac ati. Anfonwch grynodebau wedi’u cwblhau at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hysbysir cyfranwyr erbyn dydd Mawrth, 12 Chwefror, 2019. Cysylltwch â Joseph Sobol drwy e-bost am fwy o wybodaeth.

 


Richard Axtell is the Lapidus Coordinator and secret tech-wizard. If you have any Lapidus-based questions, or would like to share and event/blog post on this news hub, get in touch with him at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..